Cookie Chua - JAM Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: JAM by Cookie Chua at LyricsKeeper.com.

JAM

JAM Lyrics by Cookie Chua
JAM Lyrics

What Are The Lyrics For JAM By Cookie Chua?

Hirap umawit mag-isa
Ang kasabay lumang gitara
Parang walang saysay ang kilos ko sa mundo

Pero ang kinabukasan mo
Tungkulin ba ng ibang tao
Maghanap ng entablado mo
Ngayon

Wag nang pagmasdan ang pangyayari
Gumala't gumalaw
Lamang sa ihip ng damdamin
Sabay sabay ng sumigaw

Kilos kabataan oras natin to
Makialam makijam makilahok
Kilos kabataan buhay natin to
Ang mundong dinatnan tayo magpatakbo
Makijam ka pare ko

Gusto ko man maki-isa
Sa paglutas ng mga problema
Anong magagawa ng isang katulad ko

Pero ang kinabukasan mo
Tungkulin ba ng ilang tao
Makibahagi sa bagahe ng mundo

Wag lang pagmasdan ang pangyayari
Gumala't gumalaw
Lamang sa ihip ng damdamin
Sabay sabay ng sumigaw

Kilos kabataan oras natin to
Makialam makijam makilahok
Kilos kabataan buhay natin to
Ang mundong dinatnan tayo magpatakbo
Makijam ka pare ko

Matuto ka makisaya
Ang mundo may magka-iba

Sabay sabay kung mag-ingay
Makilahok magpakilala

Kilos kabataan oras natin to
Makialam makijam makilahok
Kilos kabataan buhay natin to
Ang mundong dinatnan tayo magpatakbo
Makijam ka pare ko

Who Wrote JAM By Cookie Chua?

Michael Jackson, Rene Moore, Dwight Myers, Teddy Riley, Bruce Swedien, Bruce F Swedien

What's The Duration Of The JAM By Cookie Chua?

The duration of JAM is 4:06 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day