Fake Blood - I Think I Like It Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: I Think I Like It by Fake Blood at LyricsKeeper.com.

I Think I Like It

I Think I Like It Lyrics by Fake Blood
I Think I Like It Lyrics

What Are The Lyrics For I Think I Like It By Fake Blood?

I think I think I I think like it like it
Ah, ah, ah, ah

I think I think I I think like it like it
Ah, ah, ah, ah

I think I think I I think like it like it
Ah, ah, ah, ah

I think I think I I think like it like it
Ah, ah, ah, ah

Told me told me told me you go
Told me told me told me in go

Told me told me told me you go
Told me told me told me in go

Told me told me told me you go
Told me told me told me in go

Told me told me told me you go
Told me told me told me in go

I think I, I think
I think I like it like it
Ah, ah, ah, ah

I think I, I think
I think I like it like it
Ah, ah, ah, ah

I think I think I I think like it like it
I think I think I I think like it like it

I think I think I I think like it like it
I think I think I I think like it like it

Who Wrote I Think I Like It By Fake Blood?

Jean Frankfurter, John Moering, Theo Keating

What's The Duration Of The I Think I Like It By Fake Blood?

The duration of I Think I Like It is 5:36 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day