Gorky's Zygotic Mynci - When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer by Gorky's Zygotic Mynci at LyricsKeeper.com.

When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer

When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer Lyrics by Gorky's Zygotic Mynci
When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer Lyrics

What Are The Lyrics For When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer By Gorky's Zygotic Mynci?

Sai byth di gweld nhw, ond mae rhywbeth I've never seen them, but it's something
Ond mae rhywbeth i gwneud gyda mewn rhyw iaith But it's something to do with in some language/incest (joint meaning)
Sai byth 'di gweld nhw, pryd nhw'n dod mas I've never seen them, when they come out
Dwedodd rhywun bod rwyn ceisio Someone said that I'm trying

Wel sai byth 'di gweld nhw, ond mae'n Well, I've never seen them, but it's
Rhywbeth i wneud gyda mewn rhyw iaith Something to do with in some language/incest
Pwy yw'r mam mae'r lleuad yn gofyn Who's the mother the moon asks
Tro cyntaf i'r haul bod yn llwyd First time that the suns been grey

Mae'r cefn wedi mynd, mae'r llygaid The back has gone, the eyes
Mae'r llygaid ddim yn gweithio The eyes aren't working
Cerddwch_______ yn newid mewn i'r cornel Walk_______is changing in the corner
Fi yw'r gwrach a ti yw'r mam. I'm the witch and you're the mother

ba, ba...
Mae'r cathod yw'r mam, efo'r cynffon dod mas The cat is the mother, with the tail coming out
Ond mae'n rhywbeth i gwneud gyda mewn rhyw iaith But it's something to do with in some language/incest

Who Wrote When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer By Gorky's Zygotic Mynci?

Euros Childs

What's The Duration Of The When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer By Gorky's Zygotic Mynci?

The duration of When You Laugh at Your Own Garden in a Blazer is 2:24 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day