Larse - So Long [Original Mix] Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: So Long [Original Mix] by Larse at LyricsKeeper.com.

So Long [Original Mix]

So Long [Original Mix] Lyrics by Larse
So Long [Original Mix] Lyrics

What Are The Lyrics For So Long [Original Mix] By Larse?

So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me
So long I needed love right near me

Who Wrote So Long [Original Mix] By Larse?

Greg Kendall

What's The Duration Of The So Long [Original Mix] By Larse?

The duration of So Long [Original Mix] is 6:03 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day