Manegarm - Spjutbädden Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Spjutbädden by Manegarm at LyricsKeeper.com.

Spjutbädden

Spjutbädden Lyrics by Manegarm
Spjutbädden Lyrics

What Are The Lyrics For Spjutbädden By Manegarm?

Se valplatsen dränkt ut i blod
Vår här har mättat Uppsalas jord
Vi stred mot en obetvinglig kraft
Min broder föll, dräpt i svärddans svår.

I bojor förd, i Eysten våld, mina sista ord

Vägrar taga mö, som bot för broders blod
Ej bliva måg till vår fiendekung
Ingen moders sorg, låt gravöl skålas stort
Giv mig denna död

Res, res spjut i marken, höj dess järn till skyn
Ej har en konung skådat, skådat bädd så dyr
Låt, låt mig falla, över uddjärns egg.
Giv mig till ramnen, till spjutherrens djur

Tag min ring och för den fram
Till min fostermor
Bär sorg, men ingen/utan skam
Förkunna om mig och bror
I bojor förd, i Eysten våld, mina sista ord

Res, res spjut i marken, höj dess järn till skyn
Ej, har en konung skådat, skådat bädd så dyr
Låt, låt mig falla, över uddjärns egg.
Giv mig till ramnen, till spjutherrens djur
Hör, hör korpen glädjas, hör örnens sång
Dem skall jag göda med mina ögon, bli till korpaföda
Låt, låt mig falla, över uddjärns egg.
Giv mig till ramnen, till spjutherrens djur

Who Wrote Spjutbädden By Manegarm?

Erik Grawsioe, Jakob Hallegren

What's The Duration Of The Spjutbädden By Manegarm?

The duration of Spjutbädden is 5:56 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day