Manegarm - Tvenne drömmar Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Tvenne drömmar by Manegarm at LyricsKeeper.com.

Tvenne drömmar

Tvenne drömmar Lyrics by Manegarm
Tvenne drömmar Lyrics

What Are The Lyrics For Tvenne drömmar By Manegarm?

Hörde du mitt rop, ur sömnens djupa värld
En underlig syn allt till mig kom, jag såg den ljus och klar
Ett följe från götars land, ledda av vit björn.
Med härdad ragg, en högrest best, vars lynne tordes spak

En krigares hamn, har äntrat vårt land
En konungason, foren hit

Gäckad, prövad, narrad, hånad, blevo götars son
bidar vrede, bort i skoters land.
Vänder åter, ryktbar, härdad med mantalig här
Med broder, och vän, de tre i vilddjurs hamn.
Åter gästar han min dröm

I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Vreda björnar och en stridslysten galt
I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Dräpande folket, ty vårt rike stacks i brand
I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Med skeppshästar vida och ulvar i stor flock
I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Dräpande folk, ty vårt rike står i brand

Den första gång han gästade min sömn,
med lynne så blitt, han foren ej i nid
Den andra gång med vrede och järn, krävandes Ullåkers mö.
Åter gästar han min dröm

I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Vreda björnar och en stridslysten galt
I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Dräpande folket, ty vårt rike stacks i brand
I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Med skeppshästar vida och ulvar i stor flock
I drömmen jag ser, trenne höga hamnar
Dräpande folk, ty vårt rike står i brand

Who Wrote Tvenne drömmar By Manegarm?

Erik Grawsioe, Jakob Hallegren

What's The Duration Of The Tvenne drömmar By Manegarm?

The duration of Tvenne drömmar is 4:46 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day