Thyrfing - Vansinnesvisan Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Vansinnesvisan by Thyrfing at LyricsKeeper.com.

Vansinnesvisan

Vansinnesvisan Lyrics by Thyrfing
Vansinnesvisan Lyrics

What Are The Lyrics For Vansinnesvisan By Thyrfing?

Länge nog har era maskätna huvuden vilat på era veka axlar
En längtande känsla sprider sig I mina nävar och lustan brinner
Klinga stolt när ben möter stål, klinga stolt när sårsvetten droppar
Länge nog har du väntat på att skilja maskätna huvuden från veka axlar

Djävlar anamma
Svält och bedrövelse
Pest och förintelse
Död och förbannelse

Inga tårar skall era förvridna, blödadne, brutna kroppar väta
Ingen älskarinna, slaäkt eller frände vid era lik skall sörja
Ingen hjältars sal, ingen himmelsk fröjd när makter (na) (era) öden utmäta
Blott spott och spe era eftermälen färga

Era gravar är passande att smutsa med mitt avskräde
Era minnen är mina att bespotta med hat och hån
Inga goda ord om de döda minner, inga ljusa minnen omtalas
I mitt vansinne fann ni livets ruttna slut

Who Wrote Vansinnesvisan By Thyrfing?

Henrik Svegsjoe, Joakim Kristensson, Kimmy Sjoelund, Patrik Lindgren, Peter Loef, Thomas Vaeaenaenen

What's The Duration Of The Vansinnesvisan By Thyrfing?

The duration of Vansinnesvisan is 4:43 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day