Vintersorg - Asatider Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Asatider by Vintersorg at LyricsKeeper.com.

Asatider

Asatider Lyrics by Vintersorg
Asatider Lyrics

What Are The Lyrics For Asatider By Vintersorg?

I friskan storm som kraft mig bringen
Om afton jag skådar huginsvingen
Ett sändebud som stärker anden
Vi samlas skall under fadershanden

Runt hyllingsstenen hålls ett råd av
Belästa män, nu frändeskap födas
Med eldfängt sinne sitt blod de blandar
Kämparna förbrödras
I höstlig famn går färden fram
Med fackeltåg och fana
Kriarandans krafter har
Präglat deras levnadsbana

Hednahären leds av Vintersorg
I dagerns bleke över myrar och berg
De tappra hirdmän ifrån nordens borg
Med kämaglöden rotad djupt I sin märg

De asavigda sträva stint när åskvigg
Slå och tordön knalla
Från askgrå sky ett budskap
Hammarslagen nu befalla
Förtörningslusten ävlas uti barm
För nya strider
Mot dårskapsläran, ty I fimbultrackt
Skall råda asatider

Hednahären leds av Vintersorg
I dagerns bleke över myrar och berg
De tappra hirdmän ifrån nordens borg
Med kämaglöden rotad djupt I sin märg

Who Wrote Asatider By Vintersorg?

Andreas Hedlund

What's The Duration Of The Asatider By Vintersorg?

The duration of Asatider is 3:55 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day