Youssou N'Dour - Birima Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Birima by Youssou N'Dour at LyricsKeeper.com.

Birima

Birima Lyrics by Youssou N'Dour
Birima Lyrics

What Are The Lyrics For Birima By Youssou N'Dour?

Maysa tende jodo yaa moom liile
Maysa tende jodo yaa moom liile
Maysa tende jodo yaa moom liile

Hi woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee
Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee
Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee
Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Buri samba laobe yaa moom liile
Buri samba laobe yaa moom liile
Buri samba laobe yaa moom liile

Hi woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee
Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Damel maisa penda joor
Jooro jooro jooro jooro ho ho ho hoy
Sama waaji ken dula jam naani

Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Mmmm mmm
Wooy tedi ngoné maarne be sambaa
Kuli baca senge ndat biran ngamoo
Ngoné maca nas mbay maca jeeri
Samba yaasimooooo dike mbay kuja dooooki
Yay borom mbaboor mi

Hi (di) woy birima sama waaji ken dula jam naanee
Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Dogo fal ak mawa joor kumba samba yaay jaloor
Dogo dogo, ho ho ho!

Aziz o mbay dogo xam nga yoon wee

woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Maisa tendo jooro jooro a mari ngone sobel kayor niila
Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Who Wrote Birima By Youssou N'Dour?

Mbaye Mamadou, Ndeye Ndoumbe Mbaye, Youssou N Dour

What's The Duration Of The Birima By Youssou N'Dour?

The duration of Birima is 7:48 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day