Falconer - Skula, Skorpa, Skalk Lyrics

Lyrics Keeper

Get the lyrics to the song: Skula, Skorpa, Skalk by Falconer at LyricsKeeper.com.

Skula, Skorpa, Skalk

Skula, Skorpa, Skalk Lyrics by Falconer
Skula, Skorpa, Skalk Lyrics

What Are The Lyrics For Skula, Skorpa, Skalk By Falconer?

En man han tjänt Herr Lagers gård
I sommar, vinter år för år
Säg mej, vem sörjer nu för dej?

För slit och släp under himmel grå
Han blott sitt bröd som löning får
Säg mej, vem sörjer nu för dej?

Så kommer hastigt budet in
Vår herre lägrar dotra din!
Säg mej, vem sörjer nu för dej?

Och trälen nu genom dörren steg
Han lämna plogen vid åakerns teg
Säg mej, vem sörjer nu för dej?

Herr Lager hör nu mina ord
Min doter till din hora gjord
Säg mej, vem lyssnar nu till dej?

Och Lager sa i vredesmod
Du värnar ej om ditt trälablod
Säg mej, vem lyssnar nu till dej?

Varken öl eller vin dej ämnat
Ej heller ägorätt
Dock skula skorpa, skalk

Träl visste ej ett ord utav
Förrns strupen hans var skuren av
Säg mej, vem skulle värna om dej?

Det här är nog för bot idag
Och dotra tar jag vid behag
Säg mej, vem skulle värna om dej?

Kom jag ska visa dej min rätt
Att trösta dej på valfritt sätt
Säg mej, vem sörjer nu för dej?

"O tack", han sa med gråtmild röst
Och stötte kniven uti hans bröst
Säg mej, vem sörjer nu för dej?

Who Wrote Skula, Skorpa, Skalk By Falconer?

Stefan Weinerhall

What's The Duration Of The Skula, Skorpa, Skalk By Falconer?

The duration of Skula, Skorpa, Skalk is 3:51 minutes and seconds.

More Lyrics

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lyrics Of The Day